PSYKOTERAPI HANDLER OM AT GØRE NOGET GODT FOR SIG SELV!

Vi kan alle opleve tidspunkter i vores liv, hvor livet kan føles overvældende, konfliktfyldt, svært og smertefuldt, og hvor vi må bede om andres hjælp.

Denne erkendelse er det første og store skridt. Netop der, hvor vi indser, at ydre eller indre udfordringer kræver et andet menneskes hjælp. I terapien er jeg dette andet menneske.........mere

Psykoterapi skal understøtte, at det bliver muligt at se på dig selv, med blidere øjne.

Det er begyndelsen på en personlig udvikling, hvor du bl.a. lærer at skelne mellem det du har indflydelse på og det der ligger uden for din indflydelse.

"Det handler ikke om at være en anden, men om at blive rigtig god til at være den man er."

- Søren Kierkegaard

"At vove er at miste fodfæste for en stund, ikke at vove er at miste sig selv."

- Søren Kierkegaard

Måske lever du med nogle værdier, som ikke er dine- og får ikke defineret og lavet plads til dine egne?


Måske får du ikke sagt til og fra og lever på en måde, som ikke er i overensstemmelse med dig?