Din egen oplevelse vedrørende forandring er central. Som klient har du selv et medansvar for terapiens forløb blandt andet ved at være åben og ærlig, og bruge din medindflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med i terapien. Sammen fastsætter vi dine mål for terapien.

JEG

TILBYDER

I terapien arbejder vi med de bevidste og ubevidste lag.


Gennem terapi, kan du få bearbejdet fortiden, så den ikke skygger for nuet. Der er fokus på at arbejde med dine handlingsmønstre og med de følelser og tanker, som ligger bagved de symptomer du oplever. Det kan være en oplevelse af tristhed, negativitet, lavt selvværd, selvkritik, tankemylder, stress, angst eller sorg.


Målet med terapi er at øge bevidstheden om dig selv og dine reaktionsmønstre, og dermed danne et bredere og mere nuanceret grundlag for at træffe valg i overensstemmelse med det menneske du er, og dermed opnå en større glæde og livskvalitet.


Psykoterapi kan bruges til rigtig meget. Her er nogle eksempler på, hvad terapi blandt andet kan hjælpe med:


 • Stresshåndtering
 • Selvværdsproblematikker
 • Overtilpasning/ Overansvarlighed
 • Eksamensangst
 • Depression
 • Hjælp til forståelse af- og regulering af angst
 • Uhensigtsmæssig / selvskadende adfærd
 • Devaluering og selvkritik
 • Krise og sorg bearbejdning
 • Tankemylder
 • Indre konflikter og negative tanker og mønstre
 • Tyngende indre overbevisninger og negative selvbilleder
 • Psykosomatiske lidelser
 • Støtte til større personlig indsigt og stillingtagen
 • Relations problematikker
 • Grænsesætning

TEORI OG METODER

Du og din problemstilling afgør min tilgang. Teorien vil tage udgangspunkt i din virkelighed.


Jeg er optaget af at anvende terapeutiske metoder som blandt andet psykodynamisk terapi, jegstøttende terapi, spejling, gestaltterapi, eksistentiel terapi og klientcentreret psykoterapi.


Relationen mellem psykoterapeut og klient er mindst lige så afgørende for et godt resultat, som den terapeutiske metode. Det er samspillet mellem en god relation og den rigtige metode, der sikrer gode resultater.


Det er vigtigt for mig, at sikre kvaliteten af mine terapier er til bedst mulig hjælp for den enkelte. Jeg vægter supervision, egen terapi og løbende at efteruddanne mig meget højt.


Fortrolighed og høj etik er en vigtig del af vores samarbejde. Tavshedspligt m.m. følger Dansk Psykoterapeut Forenings etiske regelsæt.